POGANY     1995     lithograph     36 X 26  cm

Pogany